Indien u addisionele skakels oor interessante leesstof met betrekking tot die onderstaande temas met die studente wil deel, is u welkom om dit aan te stuur.

Wat is Afrikaans?

 1. Vir ´n oorsig oor Afrikaans en ander inheemse tale
 2. ´n Uitgebreide lys skakels oor´n wye verskeidenheid onderwerpe wat op Afrikaans betrekking het.
 3. Wazzit (wat is dit?) - die belangrikste feite rondom Afrikaans verduidelik in verskillende tale.
 4. South African Languages
 5. Statistieke

Afrikaans buite Suid-Afrika

 1. Universiteit Namibië - vir inligting oor Afrikaans in dié land.

Die ontwikkeling van Afrikaans

 1. Marais, R., Die ontstaansgeskiedenis en variëteite van Afrikaans - ´n bydrae op die webblad van die Universiteit Utrecht.
 2. Hüning, M., De ontwikkeling van het Afrikaans - verwys ook na´n paar verskille tussen Afrikaans en Nederlands.
 3. Ponelis, Fritz, Die oorspronge van Afrikaans
 4. Renders, L., Afrikaanse taal en letteren: een inleidend overzicht in "De Rijger", Januarie 2001.
 5. Kreitzer, A., Genootschap van Regte Afrikaners - ´n opstel oor hulle doen en late asook enkele gedagtes oor die Patriotgebou in die Paarl.
 6. Afrikaanse Taalmuseum (Paarl) - foto´s van die stigterslede van die GRA asook die GRA-wapen is te sien. Die museum is ingerig in die huis van Gideon Malherbe waar die GRA op 14 Augustus 1875 gestig is. ´n Virtuele toer is moontlik.

Interessante boeke

 1. Brinkman, J.J., Uys, J.Z., Afrikaans in kort bestek, Bekking, Amsterdam.
 2. Kannemeyer, J.C., Die Afrikaanse Literatuur 1652-1987, Human & Rousseau, Kaapstad 1998.
 3. Scholtz, J.P., Wording en ontwikkeling van Afrikaans, Tafelberg Uitgewers, Kaapstad 1980.
 4. Van Rensburg, C. (red.), Afrikaans in Afrika, Van Schaik`s, Pretoria 1997.

Toekoms van Afrikaans

 1. Duchâteau, G., Een toekomst voor het Afrikaans?
 2. Sien nuusflitse van Taaloord, Mei 2006: Johnson, R.W., Wat word van SA se inheemse tale, Goodbye isiXhosa
 3. Moedertaalonderrig - Dr Micheal de Cordeur

Insiggewende boeke

 1. Giliomee, H. & Schlemmer, L., Kruispad - Die toekoms van Afrikaans as openbare taal, Tafelberg, Kaapstad 2002.
 2. Van Rensburg, F.I.J. (red.), Afrikaans - lewende taal van miljoene, Van Schaiks Uitgewers, Pretoria 2004.

 © Catharina Loader 2001