Wannie se droom vir 2033 ...

"Dit is waarskynlik onvanpas van my om dit in verband met ons eie taalkonteks te bring, maar ek wil ook graag droom oor Afrikaans, oor Afrikaans van 2033. Kom ek deel dit met u:

 • My droom is dat oor twintig jaar (2033) Afrikaans steeds gebruik sal word as volwaardige taal in skole, universiteite, kerke, howe, koerante, tydskrifte, oor die radio, op televisie, op teaterverhoë, by kunstefeeste, en veral in ons huise – dat Afrikaanssprekendes spontaan sal deel vorm van die lewe in SA.
 • My droom is dat Afrikaans nie net gebruik sal word in hierdie kontekste nie, maar dat die funksies verder uitgebrei sal wees, dat meer as universiteite as die huidige twee (NWU, Potchefstroomkampus en die US) Afrikaans as medium van onderrig sal hê, dat kinders spontaan na Afrikaanse skole sal gaan. My droom is dat die US  ʼn plek sal wees waar studente weer ʼn volwaardige Afrikaanse tersiêre opleiding sal kan kry en dat ons dan nie meer hoef te wonder oor Afrikaans aan die US nie.
 • My droom is dat Afrikaanse ouers sonder enige twyfel in hulle gemoed hulle Afrikaanse kinders na Afrikaanse skole sal stuur, dat hulle sal glo in die potensiaal van Afrikaans as taal van opvoeding in SA.
 • My droom is dat ons kinders en kleinkinders dan volwaardig deel sal wees van ʼn veeltalige samelewing en dat Afrikaans dan nie meer ʼn ‘etiket’ sal dra nie. Ons moet aanvaar dat Afrikaans waarskynlik hierdie etiket verdien het en dat ons hard moet werk om dit reg te stel.
 • My droom is dat Afrikaans haar posisie as taal in van die ekonomie en van werk sal uitgebrei het en dat ons as Afrikaanssprekendes ons produkte in Afrikaans sal kan koop, dat die produkte Afrikaanse name en Afrikaanse etikette sal hê, dat werknemers in winkels spontaan met ons in Afrikaans sal praat.
 • My droom is dat Afrikaans oor twintig jaar steeds ’n taal van spontane kommunikasie in winkelsentrums, rolprentteaters, gimnasiums, langs sportvelde, e.s.m. sal wees.
 • My droom is dat Afrikaanssprekendes trots sal wees op die bydrae wat hulle maak tot die lewe in die SA van 2033, dat hulle erken sal word vir die uitnemendheid van hulle bydrae, dat hulle gerekende burgers van SA sal wees.
 • My droom is dat my kleinkinders trots sal wees op hulle oupa wat gehelp om ’n plekkie vir Afrikaans in SA te vestig. (En wat gaan u kleinkinders oor u bydrae sê?)
 • My droom is dat my kleinkinders nog in SA sal wees om Afrikaans hier te praat en dat hulle nie uit Kanada, Australië, Nieu-Zeeland, Engeland of êrens vanuit die VSA in Engels met hulle verlangende oupa sal praat nie. En as hulle Engels praat, sal dit maar lol met hulle ouma ...
 • My droom is dat ek my kleinkinders spontaan in  Afrikaans sal kan studeer en dat hulle op hulle beurt as hulle eendag self kinders het aan hulle stories in Afrikaans kan vertel en saam met hulle die wonderwêreld van Vlakkie die Vlakvark, Ysie die Ystervark, Kammie die Kameelperd of van Kareltjie Kat kan verken.
 • My droom is dat die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns as liggaam wat hom beywer vir die hoë funksies van Afrikaans nog in 2033 sy jaarsimposium sal hou (steeds in Pretoria en nie in Tshwane nie!) en dat ek as op-en-wakker 81-jarige dit sal kan bywoon. En natuurlik dat ons die hele simposium steeds in Afrikaans sal hou.
 • Dit geld ook vir die ATM: dat die ATM sterker sal wees as nou en dat ons nog meer relevant vir die sprekers van Afrikaans sal wees. My droom is daarom dat die Afrikaanse Taalmuseum nog steeds sal bestaan en dat dit in der waarheid as een van die belangrikste besoekplekke vir Afrikaanssprekendes beskou sal word. ʼn Besoek aan die Wes-Kaap sal dan hopelik by verstek ʼn besoek aan die taalmuseum en die taalmonument insluit.
 • My droom is dat die versoeningsproses wat deur die Afrikaanse Taalraad aan die gang gesit is, volledig deurgewerk sal wees en dat ons dan sal kan praat van ʼn volwaardig inklusiewe Afrikaans. Ons het hier nie ʼn keuse nie – ons sal dit net móét laat waar word.
 • My droom is dat die SA Akademie se Virtuele Instituut vir Afrikaans (vivA) volledig sal funksioneer sodat mense reg oor die wêreld met die druk van ʼn knoppie op ‘n selfoon, tablet of rekenaar toegang kan hê tot Afrikaans se bronne.
 • My droom is dat die Woordeboek van die Afrikaanse taal (WAT) dan reeds voltooi sal wees tot by Z en dat daar al flink gevorder sal wees met die bywerk van die woordeboek.  
 • My droom is dat ras in 2033 nie meer ʼn rol sal speel in Afrikaanssprekendes se persepsie van taal nie. Sal dit nie wonderlik wees nie? Dan kan ons kom by die punt waar ons nie meer die besondere spreker van Afrikaans hoef te kwalifiseer as ons van hom of haar praat nie. Ons praat tans nog so maklik van ʼn swart, wit of bruin Afrikaans­sprekende.  In 2033 moet ons net van Afrikaans praat sonder om dit te kwalifiseer in kleurterme.
 • My droom is dus dat Afrikaanssprekendes volwaardige burgers van die SA van 2033 sal wees, dat hulle en hulle taal tuis sal voel in die land, dat die toekoms net belofte inhou en nie stryd nie.

Is dit te veel gevra?"

Lees die volledige toespraak hier ...

 

Gepubliseer: November 2013