Vir die kreatiewes met jukkende vingers

Bydraes van kuberskrywers word verwerk en sal binnekort weer leesbaar wees.

Dit was Willem Bilderdijk wat gesê het "die zijn taalschat in´t hart en niet in´t geheugen draagt, die alleen schrijft goed". Om die waarheid van die stelling te bewys nooi ek u uit om in dié afdeling gestalte te gee aan u kreatiewe talente.

Dit is ´n forum vir gedigte, kortverhale, kortkortverhale, sketse, reisbeskrywings. Ons  plaas graag oorspronklike werk alhoewel herpublikasie ook interessant is. U mag byvoorbeeld een verhaal of gedig uit´n bundel/boek stuur en só u publikasie aan´n groter leserskring bekendstel (onthou - ongeveer 2 000 lesers beland daagliks op Nedweb!).

Keuring vir plasing berus by die redaksie wat ook onderneem om toegestuurde materiaal met sorg te behandel, maar geen verantwoordelikheid aanvaar vir verlore goedere of onvoorsiene skade nie.

Moontlike grafika en foto´s moet asseblief in digitale formaat aangestuur word, van paslike onderskrifte voorsien word en die bron duidelik vermeld word. Dit is die plig van die skrywer om kopieregverklarings vir grafieke en foto´s te verkry en ´n skriftelike dokument in dié verband met die manuskrip saam te stuur.

Heg dus asseblief die volgende inligting aan by u toesending:

In die geval van ´n eerste publikasie: Skriftelike verklaring dat die betrokke bydrae nog nêrens anders gepubliseer is nie, ´n foto van uself, ´n bekendstelling van uself en ´n kort samevatting van u reeds gepubliseerde werke, indien enige.

In geval van herpublisering: Skriftelike toestemming van die uitgewer dat die betrokke werk op Afrikaans in Europa gepubliseer mag word, die volledige bibliografiese gegewens van die werk soos dit op Afrikaans in Europa aangedui moet word; ´n foto van uself, ´n kort bekendstelling van uself en ´n kort samevatting van u reeds gepubliseerde werke, indien enige.

Kopiereg
  • Kopiereg van werke bly die besit van die skrywers en so ook die regsaanspreeklikheid ten opsigte van kopieregbepalings.
  • Die webredaksie van Afrikaans in Europa en die Universiteit van Wenen aanvaar geen verantwoordelikheid vir skrywers wat die kopiereg bewustelik of onbewustelik oortree nie.
  • Stuur u bydrae en bykomende inligting per e-pos aan Catharina Loader

 

Hersien Januarie 2016

© Catharina Loader 2001