Letterkunde

Podium vir studente in Europa en elders

Studente lewer van tyd tot tyd werkstukke van hoogstaande gehalte waarin hulle navorsing doen oor Afrikaans en/of die Afrikaanse letterkunde. Ons webtuiste bied ´n podium aan hierdie studente in opleiding om op internet hulle werk te publiseer. Die reeds gepubliseerde werkstukke weerspieël, soos Ingrid Glorie sê, die 'rijkdom aan onderwerpen en het enthousiasme van mijn studenten'.

Voorwaardes vir publisering van werkstukke op Afrikaans in Europa:

  • Werkstukke van studente op die gebied van die Afrikaanse taal- en letterkunde kom vir hierdie blad in aanmerking en kan in Afrikaans, Nederlands, Duits of Engels ingestuur word.
  • Outeurs behou kopiereg op hulle werk.
  • Outeurs is persoonlik daarvoor verantwoordelik om alle reëls in verband met kopiereg stiptelik na te kom en hulle dra volle aanspreeklikheid daarvoor.
  • Indien die werkstuk reeds elders gepubliseer is, moet die voorskrifte op die startpagina nagekom word.
  • Tekste word in Word-formaat aanvaar en moet´n inhoudsopgawe asook volledige bibliografie insluit (sien reeds gepubliseerde werkstukke).
  • Oorspronklike fotomateriaal om die werkstukke te komplementeer, is welkom.
  • Indien foto's nie oorspronklik is nie moet die kopiereghouers se toestemming skriftelik by die werkstuk aangeheg wees.

 

Moontlike formaat vir 'n werkstuk:
NEDWEB: Das Studium/studienunterlagen of 

 

Hersien April 2012


© Catharina Loader 2001