Welkom by Afrikaans in Europa

Können Sie Niederländisch oder Plattdeutsch?
Lesen Sie dann unbedingt weiter! Sie werden sicher etwas verstehen!

Welkom by die webtuiste met alles en nog wat oor Afrikaans en die land waar dit  hoofsaaklik gepraat word, Suid-Afrika. As die derde jongste Germaanse taal van die wêreld speel dit in Europese konteks 'n toenemende rol. 

Opmerkings/Comments

-- Die webblad word aangepas --

Kremetart- of Baobabboom op pad na Bateleurkamp in die Nasionale Krugerwildtuin
(foto: Rina Loader)
 

Doelstellings

Reeds sedert Maart 2001 speel hierdie blad (eers bekend as Euro-Afrikaans) ´n interessante rol in Europa en staan dit onder die beskerming van die Universiteit van Wenen se Afdeling vir Nederlandistiek. Doelstellings is die volgende:

  • Om akademiese en kulturele wisselwerking tussen Afrikaans in Europa en Afrikaans in Afrika aan universiteite, institute, kolleges, tegnikons, skole, organisasies, verenigings, klubs, diverse belangegroepe en indiwidue te bevorder.

  • Om as inligtingsforum vir die studie van Suid-Afrikaanse landkunde te dien om só die land se diverse tale en kulture bekend te stel.

  • Om kontaknetwerke op te bou tussen die geglobaliseerde belangegroepe ten opsigte van die Afrikaanse taal en kultuur in Afrika, Europa, VSA, Kanada en Australasië.

  • Om praat, skryf en lees in Afrikaans te stimuleer.

Om studente met beskikbare webinligting oor relevante onderwerpe te verbind en´n algemene en vakkundige inligtingsdiens op te bou.

Amptelike medewerkers in Suid-Afrika en Europa

Uitnodiging om saam te werk aan die webblad

Aangesien die borgskap van die PUK-Kanselliersfonds slegs enkele artikels teen vergoeding toelaat (meer inligting onder die 'bydraes' van die verskillende temas in dié blad ingesluit), is die redaksie van Afrikaans in Europa (AiE) nog steeds afhanklik van vrywillige ondersteuning van belangstellendes in Afrikaans en Suid-Afrika. Ons nooi u dus uit om die blad te ondersteun deur artikels of ander bydraes vir publikasie in te stuur en so u werk aan ´n breër leserspubliek bekend te stel.

Ons ontvang graag materiaal op die gebied van taal en letterkunde asook bydraes wat met die Suid-Afrikaanse landkunde te doen het. Dit is in die eerste plek ´n Afrikaanse blad, maar u is nogtans welkom om ook Engelse, Duitse of Nederlandse tekste in te stuur. Ook werkstukke van studente is welkom.

Ons ontvang ook baie graag berigte uit u plaaslike omgewing, mededelings, stories, gedigte, resensies. Ons verwelkom kommentaar en voorstelle. Byeenkomste waar die Suid-Afrikaanse kultuur ´n rol speel, stel ons onder die kalender bekend en versamel nuttige skakels. 

Dit is belangrik om op die volgende te let:

  • Outeurs behou kopiereg op hulle bydraes.
  • Indien 'n artikel reeds elders gepubliseer is, is die bibliografiese verwysing en skriftelike toestemming van die betrokke kopiereghouer nodig om dit op Afrikaans in Europa te herpubliseer.
  • Foto´s (wat die outeur nie self geneem het nie) kan slegs met toestemming van die oorspronklike fotograaf/uitgewer gepubliseer word.

Webversorging

Catharina (Rina) Loader is vir die bou en onderhoud van die blad verantwoordelik asook vir die saamstel, keuring en publikasie van die stof. Indien geen ander outeur vermeld is nie, is die teks deur haar geskryf. Alle korrespondensie kan aan haar gerig word.

Menings opgeneem in die blad weerspieël nie noodwendig die menigs van die Universiteit van Wenen se Instituut vir Europese en Vergelykende Taal- en Literatuurwetenskappe, Afdeling Nederlandistiek nie.

Facebook

Opgradeer: 2013


© Catharina Loader 2001-2013