Letterkunde

Skakels na artikels oor swart Afrikaanse literatuur

  • EKM DidoDis nie net wit mense wat Afrikaans praat nie. Melt Brink in gesprek met die skrywer na die verskyning van haar jongste roman, ‘n Ander ek. Hulle gesels oor bergies, skryf en die Suriname. Kliek op die titel om verder te lees.

  • Jacomien van Niekerk: Biografie in die pryslied: die bydrae van Antjie Krog naas twee Xhosapryssangers (Biography in the praise poem: the contribution of Antjie Krog along with two Xhosa praise poets). Summary: This article explores praise poems as biographical documents. Antjie Krog’s poem “pryslied” (“praise poem”), written in reaction to Nelson Mandela’s presidential inauguration, is compared to two Xhosa praise poems performed at the inauguration. This comparison makes an appreciation of her poem as praise poem possible. The three praise poems are specifically analysed as textsin which the biography of Mandela is both reproduced and created. From this analysis it becomes clear to what extent Krog applies the conventions and means of the traditional Xhosa praise poem in her poem. Ultimately the focus of the article is on the contribution Krog’s poem makes not only to the biography of Mandela, but also to the genre of the praise poem in South Africa and to South African literature. However, problematic aspects of Krog’s use of the izibongo tradition are also addressed, and a possible solution is suggested.Kliek op die titel om verder te lees.

  • Steward van Wyk: S.V. Petersen se tydskrifverhale. Steward van Wyk is verbonde aan die Universiteit van die Weskaap. S.V. Petersen (1914-1987) is bekend vir sy poësie en word beskou as die eerste swart Afrikaanse digter. Sy skryfloopbaan het begin met ’n aantal kortverhale en sketse wat gepubliseer is in joernale en tydskrifte. Hierdie tekste bied uitsonderlike insig tot die plattelandse en stedelike kultuur van die sogenaamde “nieblanke” gedurende die 1940’s. Lees verder deur bo op die titel te kliek.

  • Hein WillemseDie Swart Afrikaanse skrywersimposium - oorspronge en konteks. This essay in modified form was presented on invitation to the Third Black Afrikaans Writers’ Symposium (2005). It recounts the author’s experiences that gave rise to the first symposium twenty years earlier. The relevance of black solidarity to the post-1976 generation of Black Afrikaans writers is explored within the context of similar national and international debates in the 1970s and 1980s. The author argues that through the process of self-naming Black Afrikaans writers opened up possibilities of rethinking the place, role and contribution of black speakers of Afrikaans. In the past Afrikaner nationalism propagated a monolithic perception of the Afrikaans language. Through its influence on Afrikaans language and literary studies the presence
    and contribution of black speakers were actively played down or silenced. The essay concludes with remarks on the re-negotiation
    of South African identities and the search for a broader Afrikaans (’n ruimer Afrikaans).

 

Gepubliseer 2010

Hersien Mei 2012

 

Catharina Loader 2001